Monné Oosterhout

De Praktijk

OOSTERHOUT

Merijntje Gijzenstraat 3-e
4906 EA Oosterhout

 0162 – 46 19 98

Vertrouwde

Kwaliteit

Het verlenen van goede fysiotherapeutische zorg staat hoog in het vaandel bij Monné. Concreet betekent dit dat elke therapeut gespecialiseerd (of in opleiding daartoe) is, maar ook dat er aansluiting bij andere disciplines (binnen en buiten het Gezondheidscentrum) gezocht wordt wanneer dat de kwaliteit van de behandeling ten goede kan komen. Naast het leveren van inhoudelijke kwaliteit van zorg vinden wij het ook belangrijk dat we goed bereikbaar en toegankelijk zijn, ruime openingstijden hebben, en op een prettige en duidelijke manier communiceren met patiënten en verwijzers. Kwaliteitsgerelateerde zaken zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek, op basis waarvan de werkelijkheid jaarlijks getoetst wordt en indien nodig er aanpassingen gedaan worden.

Kwaliteit

De kwaliteit van onze fysiotherapie en fysiotherapeuten wordt onder andere gewaarborgd door de implementatie van het kwaliteitssysteem ISO voor de zorg (NEN 15224). Dit kwaliteitssysteem is in 2019 ingevoerd en zal jaarlijks worden getoetst. Deze norm staat garant voor een hoge kwaliteitsgraad binnen de gezondheidszorg. Het geeft daarmee een beeld van de kwaliteit van onze dienstverlening. Het certificaat wordt uitsluitend uitgereikt aan organisaties en instellingen na het behalen van een toetsing door een onafhankelijk certificeringsbureau, voor ons is dit DNV GL. Er wordt getoetst op werkwijze, veiligheid, kwaliteitsborging, patiëntenvoorlichting, privacy, hygiëne en vele andere essentiële zaken. Deze certificering vindt jaarlijks plaats en vraagt elk jaar om een verbetering van de kwaliteit ten opzichte van het jaar daaraan voorafgaand. De eerste certificering voor de locatie Oosterhout zal eind 2022 plaatsvinden, zodat we – na het behalen – voldoen aan de eisen van het kwaliteitssysteem ISO voor de zorg (NEN 15224).

Daarnaast wordt de kwaliteit van ons handelen gewaarborgd in het BIG register en het CKR register. Deze gaan over de borging van onze inhoudelijke kwaliteit als zorgverlener maar ook over de specialisaties die onze therapeuten bezitten. Hierin wordt scholing en ervaring geobjectiveerd, gemeten en beoordeeld.

Hiermee zorgen wij als Monné Zorg & Beweging dat we voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen binnen ons vakgebied.

Visie

We leven samen in een wereld die steeds groter en dynamischer wordt. Waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Waarin welvaart toeneemt en mensen steeds ouder worden. Gezond leven en bewegen is voor álle leeftijden belangrijk.

Gezondheid is niet alleen ¨niet ziek zijn¨. Gezond zijn is kwaliteit van leven, veerkracht (fysiek en mentaal), en betekenis geven aan het leven.

Monné Zorg & Beweging speelt een belangrijke rol in alle facetten: van gezond blijven tot gezond worden. Met onze onze diverse diensten ondersteunen we mensen hierin. Want bij Monné draait alles om mensen.

Missie

Door de kracht van onze kennis en kunde, hoogwaardige diensten en persoonlijke aandacht te combineren met innovatie en creativiteit, maken we Breda e.o. gezonder en zelfstandiger: Gezond bewegen en leven voor iedereen! Een goede gezondheid is onbetaalbaar!

Kernwaarden

Aandacht voor elkaar, Klantvriendelijkheid, Enthousiast

Innovatief, Creatief, Ondernemend

Kwalitatief, Deskundigheid, Gedrevenheid

Loyaal, Vertrouwen, Samenwerken

Wij doen er alles aan om onze cliënten de beste diensten en producten te bieden. Hiervoor gebruiken we de krachten binnen ons team, maar durven ook buiten onze organisatie te kijken.

Praktijkregels

Om uw verblijf in de praktijk te veraangenamen stellen wij u voor gezamenlijk een aantal praktijkregels in acht te nemen.

 • Onze openingstijden zijn:
  Maandag t/m donderdag 7.00 – 20.30
  Vrijdag 7.00 – 18.00
  Zaterdag 9.00 – 13.00
 • Telefonisch zijn wij op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.30.
 • In verband met de legitimatieplicht in de gezondheidszorg verzoeken wij u zich te melden aan de balie en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen bij uw eerste afspraak.
 • Neemt u bij uw bezoek aan de praktijk een badlaken of handdoek mee. De praktijk zorgt voor schone onderlakens.
 • In verband met de aard van de behandeling verzoeken wij u uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen. Ook nemen wij geen persoonlijke eigendommen in bewaring. Wij adviseren u geen waardevolle spullen mee te nemen naar de behandeling.
 • Wij houden ons zoveel mogelijk aan de afgesproken tijden. De maximale wachttijd bedraagt ca. 10 minuten. Mocht uw fysiotherapeut u dan nog niet opgezocht hebben, informeert u dan gerust aan de balie of bij één van de andere fysiotherapeuten.
 • Informatie over de kosten van een behandeling kunt u inwinnen aan de balie of bij uw behandelend therapeut.
 • Uw fysiotherapeut en het secretariaat houden diverse medische en administratieve gegevens van u bij. Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht genomen.
 • Voor een landelijk georganiseerd en voor ons ook verplicht patiënttevredenheidsonderzoek wordt u gevraagd om uw e-mailadres. Na beëindiging van uw behandeling zal een onafhankelijk bureau u een vragenlijst mailen waarin u uw mening kunt geven over onze zorgverlening. Aan de hand hiervan kunnen wij onze zorg aan u nog verder verbeteren.

Heeft u vragen over onze praktijkregels neem dan contact op met onze balie of vraag het aan onze therapeuten.

Netwerken:

Om zorg op een hoog niveau te kunnen garanderen zijn er verschillende netwerken opgericht, zowel regionaal als landelijk.

Wij zijn aangesloten bij de volgende netwerken:

Woonzorgcentrum Raffy

Monné Zorg & Beweging draagt zorg voor de fysiotherapie en ergotherapie van de bewoners van woonzorgcentrum Raffy. Dit centrum voor Molukse en Nederlands- Indische ouderen is gevestigd in Breda Noord. Binnen zorgcentrum Raffy is ook een van onze praktijken gevestigd.

TwinsGym Breda

Deze fitness gelegenheid is gevestigd in Woonzorgcentrum Raffy. Het trainen gebeurt daar in kleine groepen (van maximaal 7 personen) in een vertrouwde omgeving op basis van een nauwkeurige intake. U sport dus met een persoonlijk programma. Als u hier behandeld wilt worden dan kunt u dat aangeven bij uw aanmelding bij het secretariaat of bij uw therapeut.

Betrokken Ondernemers Breda – Samen voor Breda

Monné Zorg & Beweging is trotse partner van Betrokken ondernemers Breda.

Deze stichting verbindt bedrijven, maatschappelijke organisaties en gemeente in concrete projecten met maatschappelijke betekenis. Uiteindelijk gaat het om de stralende lach van mensen die helpen en van de mensen die worden geholpen. Betrokken Ondernemers Breda wil die lach op zoveel mogelijk gezichten zien, door zinvolle ontmoetingen te organiseren tussen bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Onze Partners

We werken nauw samen met onze partners om goede zorg te garanderen. Deze samenwerking bestaat onder andere uit directe lijnen met de afdeling orthopedie voor klachten aan onder andere de schouder, elleboog, pols, benen, rug en nek. Ook voor chronische aandoeningen als hart-, vaat- en longproblematiek en suikerziekte is goede samenwerking met onze partners van groot belang.

Daarnaast hebben we directe lijnen met de KNO-arts gespecialiseerd in duizeligheid.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 • Wij informeren u graag over uw verzekeringsvoorwaarden. U bent zelf verantwoordelijk voor uw budget fysiotherapie en de omvang daarvan. Voor meer vragen raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met het incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Tarieven & Verzekeraars

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contractafspraken. Bent u aanvullend verzekerd dan gelden de tarieven van uw zorgverzekeraar en gaat de nota rechtstreeks naar uw verzekeraar.

Bent u niet aanvullend verzekerd of heeft u een restitutiepolis dan krijgt u een nota die u aan ons dient te voldoen en kunt u deze indienen bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u door uw aanvullende verzekering heen bent dan krijgt u ook een nota voor het restant bedrag of volgende behandelingen. In dit geval gelden de volgende tarieven:

Wilt u weten of uw behandelingen worden vergoed?
Bel ons: 0162-461 998 wij informeren u graag.

Zitting Fysiotherapie € 45,00
Zitting Manuele Therapie € 56,00
Zitting Oedeem Therapie € 56,00
Zitting Kinderfysiotherapie € 65,50
Zitting Bekkentherapie € 65,50
Zitting Geriatriefysiotherapie € 65,50
Zitting Psychosomatischfysiotherapie € 65,50
Intake & Onderzoek na verwijzing € 56,00
Screening, Intake & Onderzoek bij DTF € 56,00
Telefonisch Consult € 24,00
Lange Zitting € 65,50

Bovenstaande tarieven zijn per zitting.

Groepszitting 3 personen € 39,00
Groepszitting 4 personen € 36,00
Groepszitting 5 – 10 personen € 27,50
Toeslag aan huis behandeling € 21,00
Ergotherapie per kwartier € 23,00
Ergotherapie toeslag externe locatie € 31,50
Niet nagekomen afspraak € 31,50
Toeslag verbandmiddelen Op aanvraag
   
Eenvoudige korte rapporten (excl. BTW) € 48,50
Gecompliceerde tijdrovende rapporten (excl. BTW) € 93,00