Monné Oosterhout

Ergotherapie

Ergotherapie | Altijd in de buurt in Oosterhout

Ergotherapeuten van Monné helpen mensen in Breda en omgeving met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. De activiteiten die problemen opleveren worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Het kan hierbij gaan om opstaan, douchen of aankleden, maar ook om (huishoudelijk) werk, school of hobby’s.

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die zijn gewone, dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. De oorzaak hiervan kan ziekte, een trauma, over- of onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling, een beperking of handicap zijn. Ergotherapie helpt bij het verminderen en/of oplossen van problemen in het uitvoeren van deze dagelijkse handelingen. Op basis van de mogelijkheden en eigen inbreng van de hulpvrager stelt de ergotherapeut een programma op om te bewerkstelligen dat de cliënt de meest normale alledaagse handelingen opnieuw of op een aangepaste manier kan verrichten.

Voorbeelden zijn:

  • Een jas dichtknopen | Boodschappen doen
  • Het bereiden van de warme maaltijd
  • Opstaan uit een stoel | Tuinieren
  • Het gebruik van computer of telefoon
  • Vervoer binnen- of buitenshuis
  • Een douche nemen

De behandeling kan zich richten op trainen, begeleiden en/of adviseren en instructie. Advies en instructie worden gegeven aangaande hulpmiddelen, voorzieningen en (woning-) aanpassingen.

Ook kan de ergotherapeut adviseren of instructie geven aan een professionele verzorger en/of mantelzorger van de cliënt. Doel is dan dat er zo adequaat mogelijk zorg of begeleiding geboden kan worden, waardoor het functioneren van de cliënt verbetert. Kenmerkend voor een Ergotherapie-behandeling is dat deze op de praktijk gericht is. Daarom zal de ergotherapeut zoveel mogelijk bij de cliënt thuis komen voor de behandeling.

Behandeling door een ergotherapeut kan middels een verwijzing door een huisarts of specialist. Sinds de Directe Toegankelijkheid Ergotherapie per 1 januari 2012 is ingevoerd kan er ook rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van derden, een afspraak gemaakt worden met de ergotherapeut.

In de basisverzekering is maximaal 10 uur Ergotherapie per kalenderjaar opgenomen. Voor alle verzekerden is dit hetzelfde.

contact opnemen