Monné Oosterhout

Fysiotherapie

Fysiotherapie | Altijd in de buurt in Oosterhout

Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Patiënten met dit soort klachten worden, middels verschillende therapeutische en/of preventieve interventies geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen.

De fysiotherapeuten van Monné Zorg & Beweging in Oosterhout onderbouwen hun handelen mede met kennis uit de (bio)medische wetenschap, de bewegings- en de gedragswetenschappen. De fysiotherapeut doet een lichamelijk onderzoek, stelt een behandelplan op en bespreekt dat met de patiënt. Het is altijd de patiënt die verantwoordelijk is voor zijn eigen genezing. De fysiotherapeuten van Monné uit Breda en Oosterhout spelen hierbij een ondersteunende rol.

Het doel van de behandelingen kan bijvoorbeeld zijn:

  • Verbetering van het functioneren van (deel)gebieden van het lichaam
  • Optimaal functioneren binnen de grenzen van een chronische aandoening
  • Pijn verminderen

Vaak vindt verwijzing plaats door huisarts of specialist, maar sinds de invoering van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) kan men ook rechtstreeks zonder bemiddeling van huisarts of specialist, een afspraak bij ons maken voor fysiotherapie. Zoek je een fysiotherapeut in Oosterhout, maak dan een afspraak bij Monné.

contact opnemen